meditácia
psychowalkman

Audiovizuálny stimulátor alebo hovorovo psychowalkman je prístroj na reguláciu stavov vedomia pomocou audiovizuálnej stimulácie (AVS).
Periodické optické stimuly sú privádzané na LED diódy okuliarov a súčasne pôsobí cez stereoslúchadlá periodická zvuková stimulácia. Frekvencia a typ stimulácie sa postupne mení.
Počas stimulácie dochádza v mozgu k efektu strhávania rytmov, ktorý spôsobuje postupné prelaďovanie stavu vedomia s cieľom uvoľniť sa, zaspať alebo načerpať energiu.
Na Slovensku sa používa najmä ako pomôcka pri učení cudzích jazykov.
Pomáha stimulácia synchronizácií (kooperácií) práce ľavej a pravej hemisféry mozgu. U bežného človeka je väčšina aktivít mozgu lokalizovaná prevažne v jednej z hemisfér, pričom ľavá korešponduje prevažne s lineárnymi a logickými úlohami a pravá skôr s intuitívnym, podvedomým a priestorovým spracovaním informácií.

psychowalkman Uvoľnenie a oddych zvyšuje výkon a kvalitu života. Pomocou audiovizuálnej stimulácie aktivujeme mozgové bunky. Zvyšuje sa kvalita fungovania mozgu.

Učenie - Zvýšenie sústredenia výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa a zapamätať si. Stav alfa vĺn najviac napomáha učeniu

Tvorivosť - Hlboko v podvedomí je zásoba nápadov. Rôzne otázky a dilemy, umožňujú generovať predstavy a tvorivé riešenia alebo rozvíjať Vaše vedomie. Ľudia od dávna využívali stav blízky spánku na vytváranie predstáv pri riešení závažných problémov.

Spánok - Ľudia trpiaci nespavosťou udávajú, že ich problémy sa po používaní stimulácie výrazne zlepšili a ich nočný spánok sa stáva plnohodnotným.

Meditácia - Dorozumievanie medzi mozgovými bunkami prebieha prostredníctvom mediátorov. Ak v mozgu niektorý z nich chýba, človek sa cíti unavený a bez energie. Svetelnozvuková stimulácia zabezpečuje ich optimálne hodnoty. Napríklad zvýšenie produkcie serotonínu (mediátor zabezpečujúci pocit pokoja, jeho nedostatok môže zapríčiňovať hyperaktivitu) sa podľa amerických klinických výskumov z rokov 1993—95 dosiahne o 23 percent už po tridsiatich minútach!

Energia - V hladine alfa produkuje mozog najznámejšie "antistresové" hormóny "dobrej nálady" — endorfíny. Uvoľnenie má priaznivý účinok aj na sexuálny život.

Verejnosťou overená spoľahlivosť Telesné reakcie na audio vizuálne podnety už potvrdili dlhotrvajúce štúdie a klinické testy realizované renomovanými akademickými inštitúciami v Európe, Ázii aj v USA. Spoľahlivosť prístroja je výsledkom pokročilej technológie, ktorá zaručuje vysokú účinnosť a bezpečnosť.

Cenník procedúr a kozmetiky